Frank Morel

architect

Over Frank

Architectuur maakt onmiskenbaar deel uit van het publieke domein. Daarmee reikt de impact en dús de verantwoordelijkheid van de architect verder dan het gebouw zelf. Architectuur als stadsontwikkeling. Van kleinschalige transformaties tot grootse gebiedsontwikkelingen, dat is wat mij drijft.

Het verenigen van de wensen van de opdrachtgever met de belangen van gebiedsontwikkeling. Het ontwerpen van win-win oplossingen. Dat is voor mij de grootste uitdaging.

Slim nadenken over de functionaliteit en identiteit van gebouwen, de stedelijke inpassing en de beleving van gebouwen op stadsniveau, creëert meerwaarde. Zowel voor de mensen in het gebouw als voor de omgeving.

Contact