Typisch kind van z'n tijd-gebouw met krachtige, bijna statige, uitstraling. De school heeft een ommuurde voortuin die dient als speelplaats en buffer tussen de straat en klaslokalen. In de gevels zijn verschillende gebeeldhouwde gevelkunstwerken opgenomen. (Gerritse)

Openbare basisschool, Dordrecht

1929

Het Bouwcentrum is een Kennis- en Tentoonstellingsgebouw, dat op revolutionaire wijze de vernieuwing van de bouwindustrie toont. Het centrum is een van de grootste architectonische ensembles in de binnenstad van Rotterdam. Opgenomen in de muur bevindt zich een uniek bakstenen reliëf van kunstenaar Henry Moore. (1947 - 1967, Boks, Eijkelenboom, Middelhoek)

Bouwcentrum, Rotterdam

1947

Een moderne garage in het stadscentrum van Dordrecht met een bijzondere combinatie van werkplaats en showroom beneden, en wonen voor monteurs en directie boven. Het hoekpand sluit met de horizontale banen goed aan op de stedelijke omgeving. (Gerritse)

Fiat autogarage, Dordrecht

1961

De Wereldtentoonstelling EXPO '67 in Montreal (Canada) staat in het teken van de industriële opbloei. De architectuur van het Nederlandse paviljoen toont dit met een innovatief aluminium ‘space frame'. Het is volledig industrieel vervaardigd, demontabel en herbruikbaar. Vanuit het American Institute of Architects ontvangt het ontwerp de Reynolds Award. (Eijkelenboom & Middelhoek)

Nederlands paviljoen Wereldtentoonstelling, Canada

1967

De bureaus van Gerrit Gerritse (Dordrecht) en Wout Eijkelenboom & Bram Middelhoek (Rotterdam) gaan samen verder onder de naam EGM architecten. Ze delen hun passie voor en kennis van de zorgsector. Het nieuwe bureau versmelt de projectmatig sterke ingenieurs en de innovatief pionierende architecten tot een professioneel creatief architectenbureau.

EGM architecten

1974

De Technische Universiteit Eindhoven benoemt Wout Eijkelenboom tot buitengewoon hoogleraar architectonisch-stedenbouwkundig ontwerpen. Tot in 1989 vervult hij deze positie met veel enthousiasme. Kennis delen en studenten wegwijs te maken in het vak passen hem, en het bureau, goed. Sommige studenten vinden definitief hun weg naar het bureau.

Wout Eijkelenboom hoogleraar TU/e

1975

De professionalisering gaat hard. Met de aanschaf van de B 731 worden de financiële administratie, projectkosten en urendeclaraties geautomatiseerd. EGM ontwikkelt de programmatuur voor het mainframe zelfstandig in huis. In 1982 komt de B 5900: een hightech ruimtevullende computer die ook het ontwerpen ondersteunt.

Aanschaf Burroughs B 731

1975

Het woongebouw heeft een mix van functies met 300 appartementen, paramedische praktijkruimten en winkels. Het heeft hiermee een grote maatschappelijke waarde voor de buurt. Het gebouw experimenteert met 'Centraal Wonen': meerdere woningen zijn met elkaar verbonden door één gemeenschappelijke ruimte. Een split-levelzone dient als overgangsgebied tussen gemeenschappelijk en privé.

Woongebouw Rotterdam

1975

De samenwerking tussen Ikazia en EGM is de langstlopende voor het bureau en met recht uniek. Sinds de eerste opdracht zijn er meer dan 50 ontwerpen gerealiseerd. Vroeger lag Ikazia vrij en aan de rand van de stad, tegenwoordig bevindt het zich ingeklemd tussen winkels, scholen, bedrijven en een woontoren. Deze dynamische stedelijke context vraagt om een creatieve benadering bij elke aanpassing en uitbreiding. EGM zorgt ervoor dat de huidige campus aan gebouwen nog steeds modern en gastvrij oogt. Het stelt Ikazia in staat om trouw te blijven aan de kernwaarden: een ziekenhuis waar iedereen zich prettig en thuis kan voelen.

Ikazia Ziekenhuis

1977

Conceptueel sterk ontwerp dat de functies van de politie - sociale zichtbaarheid en handhaving - zichtbaar maakt. De overheidsopdracht sluit goed aan bij de maatschappelijke rol die EGM meer en meer pakt.

Politiebureau De Doelen Lelystad

1978

Het Academisch Ziekenhuis Utrecht (tegenwoordig UMC Utrecht) was het eerste UMC van Nederland en de springplank voor het nieuwe EGM architecten. Hier kan het bureau de kennis van architectuur, bouwtechniek en projectorganisatie maximaal inzetten. In 1984 openen de deuren voor de eerste patiënt.

AZU (Academisch Ziekenhuis Utrecht)

1979

Integrale dienstverlening en professionaliteit op hoog kwalitatief niveau. Met de oprichting van twee dochterondernemingen voor advies (Akoestiek & Bouwfysica, en Constructie) en de overname van ingenieursbureau Nip kan EGM 'all engineering' (tegenwoordig Total Engineering) daadwerkelijk aanbieden. Samen met een vernieuwde organisatiestructuur en nieuw benoemde directeuren, is zo de integrale kwaliteit van schets tot realisatie volledig geborgd. Integrale dienstverlening zal altijd in het dna van het bureau blijven.

Total Engineering

1980

Na eerdere basisscholen, is dit het eerste ontwerp voor academisch onderwijs. De faculteit Toegepaste Onderwijskunde en Informatica van de Universiteit Twente krijgt les- en praktijklokalen, een videostudio en doka's. Later realiseert EGM ook een kinderdagverblijf voor het personeel.

Universiteit Twente

1981

Het Merwede Ziekenhuis (tegenwoordig Albert Schweitzer Ziekenhuis) kent een aantal innovatieve ontwerpoplossingen. Zo is op vooruitstrevende wijze de kennis van de psychologie van kleuren toegepast, en is er een entree als serre met levende planten en monumentale kunst. Het ontwerp zorgt ervoor dat het bureau als koploper in de zorg wordt gezien. De relatie met het ziekenhuis is tot op de dag van vandaag actief.

Merwede Ziekenhuis

1981

Een sprekend voorbeeld van maatschappij-inclusief ontwerpen dat het bureau van meet af aan propageert. De cirkelvormige opzet zorgt voor aangename ruimtes, een soepel verloop van de dagelijkse werkzaamheden en harmonie met de natuur buiten. Het ontwerp is dienend met respect voor iedere geloofsovertuiging en voor elke plechtigheid. De menselijke maat en goede inpassing in de context is voor EGM nog steeds het vertrekpunt bij elke nieuwe opdracht.

Aula en crematorium Essenhof

1981

EGM begint aan het ontwerp van deze gevangenis in Leeuwarden en realiseert in korte tijd ook inrichtingen in Dordrecht, Middelburg, Alphen aan de Rijn en Scheveningen. Het bureau benadert elke opgave vanuit het oogpunt van de mens, en door een optimale indeling van het gebouw wordt maximale veiligheid gecombineerd met een mooie inpassing in de omgeving. In de loop der jaren verschuift de politieke koers van een focus op opsluiting naar een beleid gericht op succesvolle terugkeer van gedetineerden in de maatschappij. De innovatieve concepten van EGM sluiten aan op deze ontwikkeling. Met de grootste gevangenissen van Nederland en die van België zijn EGM's meest recente justitiële inrichtingen state of the art, en alom geprezen vanwege het humane karakter.

Penitentiare inrichting De Marwei

1985

Onderzoek is vanaf de oorsprong een belangrijke pijler van EGM. Het bureau past de opgedane kennis toe in projecten en deelt het met opdrachtgevers en vakgenoten. Handboek voor Toegankelijkheid - voor het toegankelijk en bruikbaar ontwerpen voor mensen met een handicap is al 50 jaar het standaardwerk in de markt en leidde tot de benoeming van EGM-er Maarten Wijk tot buitengewoon hoogleraar aan de TU Delft. Publicaties als Ziekenhuis, menselijk en modern (1974) en de Jellema bouwkundeserie (vanaf 1986) zijn opgenomen in diverse onderwijsprogramma's. Recent heeft EGM r&d bijgedragen aan een PhD op het vlak van welzijn & comfort van ziekenhuismedewerkers, en dagelijks houden de EDAC gecertificeerde architecten van EGM zich bezig met ontwerpend onderzoek, o.a. naar de Intensive Care van de toekomst.

Onderzoek & Kennisdeling

1986

EGM is een bureau dat altijd in het hart van de samenleving actief is, en is geweest. Een stadhuis is daarvan bij uitstek het toonbeeld: dé plek waar politiek en burgers elkaar dagelijks ontmoeten. Al voor de fusie hielden de architecten zich met stadhuizen bezig en Stadhuis Tiel past in deze lange rij van publieke gebouwen. Het omvangrijke project bestaat uit renovatie, nieuwbouw en tuinontwerp. Vertrekpunt voor de architectuur is een prettige en op elkaar afgestemde maatverhouding met bijbehorend materiaalgebruik: van groot en robuust naar klein en verfijnd. De kenmerkende ronde glazen raadzaal aan de tuin laat de burgers zien waar en hoe de besluitvorming plaatsvindt.

Stadhuis Tiel

1987

EGM heeft voor het oorspronkelijke Wilhelmina Kinderziekenhuis in de binnenstad van Utrecht vanaf 1987 aanpassingen en uitbreidingen ontworpen. Vanaf 1993 is begonnen met het ontwerp van een volledig nieuw ziekenhuis op de campus van het UMC Utrecht. Het kinderziekenhuis opende in 1999 de deuren en ontvangt zo'n 7.500 patienten per jaar. Alles is eraan gedaan om de kinderen op hun gemak te stellen (er is een kinderschool, theater en buitenspeeltuin), ouders of verzorgers in het ziekte- en herstelproces te betrekken en het 'normale' leven zo veel als mogelijk door te laten gaan. Deze uitgangspunten in zowel de zorgverleing als het ontwerp staan vandaag bekend als het 'family-centered care'-principe. Ook nu werkt EGM voor het Wilhelmina Kinderziekenhuis met een nieuw Geboortecentrum en omvangrijke afdeling met Pediatrische Intensive Care Units (PICU).

Wilhelmina Kinderziekenhuis

1987

Met veel aandacht voor detaillering van de expressieve bakstenengevel en een vriendelijk interieur, breidt EGM in het statige Boombergpark in Hilversum het NCRV-gebouw uit. Het langgerekte gebouw van ca. 150m. biedt plek aan het restaurant, kantoren en radio- en televisie-opnamestudio’s. Het invallende daglicht bereikt spelenderwijs de kleinste hoekjes, terwijl het kunstlicht in kunststofplaatjes reflecteert en ook naar buiten uitstraalt. De ronde ontvangsthal, de vele doorkijkjes en ontmoetingsplaatsen en het bordes - de 'preekstoel' - halverwege de trapomgang, dragen bij aan de gewenste sfeer van sereniteit en contemplatie van deze christelijke omroepvereniging.

NCRV, radio- en televisiemaatschappij

1988

Nieuwe hoogbouw kantoortoren in combinatie met renovatie bestaand bankgebouw. Dit post-modernistische kantoorgebouw neemt een prominente plaats in in het centrumhart van Rotterdam. Zowel de fysieke aanwezigheid als de cultuurhistorische waarde. De nieuwbouw bestaat uit drie slanke schijven waarvan de middelste is vormgegeven als een glazen trap over het atrium, de 'Stairway to Heaven'. EGM zette met dit kantoor een forse stap in de commerciële wereld van de kantoren.

Hoofdkantoor MeesPierson

1988

Met het Structuurplan voor Radboudumc begint een decennialange vruchtbare relatie. EGM realiseert tot op de dag van vandaag nieuwe gebouwen voor zorg, onderzoek en opleiding, voorziet monumenten van een tweede leven, en revitaliseert 25 jaar later ook eigen ontwerpen. De vooruitstrevende ambitie van het academische medisch centrum vraagt om faciliteiten waar patiënten de beste zorg kunnen krijgen, en waar zorgverleners, onderzoekers en studenten het beste uit zichzelf kunnen halen. De gebouwen van EGM bevorderen gezond gedrag en stimuleren het spoedig herstel van patiënten. Vanaf 2022 wordt de duurzaamheid van de campus verder versterkt en zichtbaar in concrete projecten: meer natuur en minder bebouwing.

Radboudumc Structuurplan

1989

Dit woon- en zorgcentrum is hét voorbeeld van vernieuwend denken over wonen en zorg voor ouderen in onze samenleving. Het concept is gebasseerd op de gedachte dat ouderen een hoger welzijn ervaren wanneer zij zo lang mogelijk zelfstandig wonen en de regie over hun eigen leven hebben. De woningen staan middenin de woonwijk en hebben zorg- en verpleegkundige voorzieningen in de nabijheid. Door de goede toegankelijkheid en indeling van de woning, kunnen diverse intramurale en extramurale zorgverleners zorg-op-maat verlenen.

Woon- en zorgcentrum Heksenwiel

1991

De Klapwiek (225 woningen) representeert de vele woon-, zorggebouwen die EGM in deze periode realiseert. Ouderen en verstandelijk gehandicapte jongeren vinden hier midden in de woonwijk een fijne plek. Bewoners en bezoekers ontmoeten elkaar dagelijks in de sociale en functionele ruimtes zoals de recreatiezaal, bibliotheek, kapper, jeu-de-boulesbaan, en zorg- en vergaderruimten. Die ontmoetingen, vaak informeel en altijd met een gezellig praatje, dragen bewezen bij aan de positieve gezondheidsbeleving van de bewoners, zorg- en welzijnsmedewerkers. Exact 30 jaar later, in 2023, ontwerpt EGM een duurzame uitbreiding van het gebouw. Op het dak komen 44 prefab woningen in houtbouw. Zo gaat het woongebouw een tweede leven tegemoet.

Woongebouw De Klapwiek

1993

Dit project levert een nieuw begrip op in Nederland: de levensloopbestendige woning. Een term die door opdrachtgever Stichting Humanitas Rotterdam tijdens een workshop op tafel komt. Is is tot op de dag van vandaag een In dit innovatieve concept kan de bewoner gedurende meerdere fasen van het leven in dezelfde woning blijven: de woning past zich aan aan de bewoner, niet andersom. Wonen, verzorgen en verplegen vormen in de 195 woningen een gezamenlijk drieluik. Uniek in de plattegrond zijn de centraal geplaatste sanitaire voorzieningen die vanuit iedere andere ruimte direct toegankelijk zijn. Het openbaar toegankelijke hart van het complex met onder meer (para)medische voorzieningen, een restaurant en marktplein, vervult een belangrijke sociale functie in de buurt.

Humanitas wooncomplex

1993
+