Ikazia ziekenhuis

Ziekenhuis in een gastvrije omgeving, Rotterdam

Bijna vijftig jaar samenwerking, inspiratie en ontwikkeling

De gezondheidszorg verandert voortdurend. Nieuwe inzichten stellen steeds weer andere eisen. Het Ikazia Ziekenhuis blijft zich ontwikkelen en doet wat het al zo lang doet: het bieden van optimale zorg in een gastvrije omgeving waar patiƫnten en medewerkers zich thuis voelen.

1 / 8

2 / 8

3 / 8

4 / 8

5 / 8

6 / 8

7 / 8

8 / 8

X

De samenwerking tussen het Ikazia Ziekenhuis en EGM architecten gaat bijna vijftig jaar terug en duurt nog steeds voort. Het ziekenhuis, dat stamt uit een initiatief uit de jaren vijftig, was aan vernieuwing toe vanwege de veranderende zorgvraag en de verschuiving van klinische naar poliklinische zorg. Hans Mieras tekende samen met EGM het ontwerp van het nieuwe ziekenhuis dat in 1968 voor het eerst haar deuren opende.

Vijftig jaar ontwikkeling en verandering

Na bijna vijftig jaar ontwikkeling en verandering staan de kernwaarden van het Ikazia Ziekenhuis nog steeds overeind: oprechte interesse, verbondenheid, betrouwbaarheid en optimale zorg. Kernwaarden die tot uiting komen in de jarenlange samenwerking met EGM, maar ook in de patiëntvriendelijke en gastvrije omgeving waar patiënten en medewerkers zich thuis voelen.

Anticiperen op de zorgvraag

Na de nieuwbouw in de zestiger jaren, volgde er nog een reeks aan uitbreidingen, verbouwingen en vervangingen. Naast diverse poliklinieken en operatiekamers ontwierp EGM ook een nieuwe entreehal, een afdeling Spoedeisende Hulp en een state-of-the-art geïntegreerd Moeder en Kind centrum. Inmiddels werken we samen met het Ikazia Ziekenhuis alweer aan het volgende ontwerp voor diverse poliklinieken, dagbehandeling en de verpleegafdeling Pediatrie. Door in te spelen op de veranderende zorgvraag blijft het Ikazia Ziekenhuis zich ontwikkelen. Door steeds nieuwe oplossingen te bedenken voor nieuwe vraagstukken ontwikkelt EGM zich ook. Met maar één doel: het leveren van optimale zorg.

On going concern

Een belangrijke voorwaarde bij de bouw of verbouw van het Ikazia Ziekenhuis, is dat het ziekenhuis in gebruik blijft tijdens het bouwproces. Dat betekent dat er al in de ontwerpfase rekening wordt gehouden met overlastreductie door bijvoorbeeld prefabricage van onderdelen, het optimaliseren van hergebruik van onderdelen en aandacht voor flexibiliteit. Naast een goede logistieke afstemming en technische maatregelen, speelt communicatie en samenwerking met de betrokken partijen een belangrijke rol. Mede hierdoor kan het bouwproces soepel verlopen, nu en in de toekomst.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op!