Centraal Militair Hospitaal (CMH)

Zorg voor alle krijgsmachtonderdelen gebundeld onder één dak

Een plek met een herkenbaar en eigen gezicht

Het multifunctionele Centraal Militair Hospitaal is verbouwd en uitgebreid om de verschillende aspecten van de militaire gezondheidszorg optimaal te huisvesten. Een herkenbare en kameraadschappelijke omgeving waar militairen uit elk van de vier legeronderdelen zich thuis voelen. Hierbij spelen eigen identiteit, kwaliteit, doelmatigheid en veiligheid een belangrijke rol.

Bekijk het gehele project

1 / 12

2 / 12

3 / 12

4 / 12

5 / 12

6 / 12

7 / 12

8 / 12

9 / 12

10 / 12

11 / 12

12 / 12

X

Het Centraal Militair Hospitaal (CMH) levert topzorg aan militairen. Alles is gericht op de zorgvraag van de militair, waarbij gezondheid én inzetbaarheid centraal staan. De kernbegrippen kameraadschap, vertrouwen, hostmanship en helder staan daarbij centraal.

Uitbreiding en modernisering

Het CMH bevindt zich op het universiteitsterrein 'De Uithof'. Het gebouw, in 1991 door EGM ontworpen, is via tweeloopbruggen verbonden met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht). Die loopbruggen onderschrijven de nauwe samenwerking tussen de twee organisaties, zowel op medisch als op bestuurlijk gebied. De renovatie en uitbreiding was noodzakelijk om extra diensten (o.a. het tandheelkundig centrum,  de militaire geestelijke gezondheidszorg en de Militaire Bloedbank) in het ziekenhuis onder te brengen, veranderde werkstructuren, zoals een nieuw policoncept, te faciliteren en recente inrichtingsinzichten een plek te geven. Ruimtelijke oplossingen sluiten daarbij aan op de kernbegrippen van het CMH en de bestaande huisstijl.

 

Kernwaarden tastbaar gemaakt

Het openbreken van het atrium, het aanbrengen van incisies in de halve ronding, het opruimen, wegwerken en verleggen van de vele individueel verschillende toevoegingen van de afgelopen jaren en het consequente toepassen van het interieurconcept met echte, vriendelijke en herkenbare materialen en kleuren maken het CMH weer een prettige werkplek en een warm bad voor de militair.

 

Hostmanship houdt ook in dat je probeert om alle afspraken en processen zo efficiënt mogelijk in te passen. Daar moet een gebouw mede in faciliteren

Dr. Jelle (A.H.) Bos, Commandant CMH, kapiteit-ter-zee-arts

 

De nauwkeurige nieuwe indeling van de verdiepingen met verschillende (samen)werkconcepten, onderverdeeld in openbare, sociale en privégebieden schept herkenbaarheid en vertrouwen. De insicies van de half ronde gevel naar het centrale atrium brengen daglicht tot diep in het gebouw en bieden uitzicht naar buiten. Het zorgt voor heldere zichtlijnen en een goede oriëntatie. Vriendelijk ogende en strategisch geplaatste balies onderstrepen hostmanship, het bieden van een warm welkom. De balies kennen een gelijke vormgeving en materialisatie en zijn voorzien van een verschillend kleuraccent. Het maakt de oriëntatie intuïtief en reduceert daarmee het stressniveau. Het atrium is getransformeerd naar een warme informele ontmoetingsplek. Robuuste houten puien geven de entree een herkenbare uitstraling en verbinden de betegelde en gebogen bouwdelen.

 

Maatwerk voor militairen

Het hele gebouw is gastvrijer gemaakt voor de militaire patiënt en zijn of haar thuisfront. Het is uitgebreid met 1.600 m2 vloeroppervlakte en van binnen vrijwel geheel aangepast waarmee techniek, privacy en comfort sterk verbeterd zijn. In juni 2019 heropende koningin Máxima feestelijk het vernieuwde ziekenhuis.

 

Fotografie: Rob van Esch

Mural centrale hal: Anuli Croon

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op!