Studie The Globe, multi- functioneel wooncomplex

Duurzame transformatie Laakhaven Den Haag

Binnenstedelijke herontwikkeling geeft impuls aan stedelijke en ruimtelijke kwaliteit Laakhaven

Vier torens op een stedelijke plint transformeren de omgeving rondom Station Holland Spoor tot een bruisend gebied met luxe appartementen, winkels, horeca en een hotel.

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

X

Studie The Globe, multi- functioneel wooncomplex

Duurzame transformatie Laakhaven Den Haag

Den Haag heeft grote ambities op het gebied van stedelijke vernieuwing. Laakhaven, gelegen direct ten zuiden van Station Hollands Spoor, zal als gevolg hiervan een metamorfose ondergaan. EGM architecten heeft in opdracht van Cores Development, voor een internationale ontwerpcompetitie, een ontwikkelingsvisie geschetst voor twee locaties nabij het station. Het gebied langs de Waldorpstraat wordt in deze visie getransformeerd tot een bruisende stadsboulevard met een gevarieerd programma. Het straatprofiel wordt bepaald door een stedelijke plint met retail- en horecafuncties. Deze plint vormt een tweede maaiveld voor een viertal torens, waaronder de toekomstig hoogste toren van Den Haag.

Levendige stadsboulevard

Het gebied van de Waldorpstraat ter hoogte van het treinstation wordt op dit moment bepaald door anonieme plinten van kantoren en logistieke toegangspoorten. Het ontbreekt zowel aan menselijke schaal als aan aantrekkelijke functies die het verblijf veraangenamen.

 

EGM schetst een ontwikkeling van vier torens op een stedelijke plint met aantrekkelijke functies. Nieuwe winkels en horeca rondom het stationsgebied zullen veel reizigers trekken en de Waldorpstraat tot een levendige stadsboulevard transformeren. Daktuinen en terrassen op de nieuw te realiseren plint, vormen een tweede maaiveld waar het prettig verblijven is.

Gevarieerd en flexibel programma

Op de plint zijn vier woontorens geprojecteerd, waarvan één deels een hotelfunctie krijgt. Door de opzet van de draagstructuur is het mogelijk om appartementen van verschillende grootte te realiseren. Dit zorgt voor een grote verscheidenheid aan woningen, en veel flexibiliteit tijdens de ontwikkelingsfase.

 

De hoogste van de vier voorgestelde torens (en met 150 meter de hoogste van Den Haag) bevat naast appartementen een hotel. Door de intelligente opzet van de liftkern is het mogelijk om verschillende functies te stapelen. De hotelkamers komen op de onderste verdiepingen met op maaiveldniveau een aantrekkelijk programma in de plint, en terrassen op het tweede maaiveld. Boven de hotelfunctie bevinden zich luxe appartementen.

Duurzame bijdrage aan de stad

Door de introductie van een architectuur die uitdrukking geeft aan de dynamiek van de locatie en die rekening houdt met toekomstige programmawijzigingen, draagt het complex op een duurzame wijze bij aan de stedelijke en ruimtelijke kwaliteit van Den Haag.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op!