Erasmus MC Structuurplan

Bouwen op een postzegel

Bouwen op een postzegel in het hart van Rotterdam

Midden in Rotterdam is het grootste universitaire ziekenhuis van Nederland gerealiseerd, terwijl het bestaande ziekenhuis nog in gebruik was. Een uitdagende puzzel waarbij veiligheid, inventiviteit, flexibiliteit en efficiëntie voorop stonden.

Bekijk het gehele project

1 / 11

2 / 11

3 / 11

4 / 11

5 / 11

6 / 11

7 / 11

8 / 11

9 / 11

10 / 11

11 / 11

X

Erasmus MC Structuurplan

Veiligheid, inventiviteit, flexibiliteit en efficiëntie voorop

Op een ‘postzegel’ in de binnenstad van Rotterdam is aan het nieuwe Erasmus MC gewerkt. Op een krappe locatie en op zeer korte afstand van het bestaande ziekenhuis is 207.000 m2 zorg gerealiseerd. Belangrijke voorwaarde was dat het ziekenhuis volledig in bedrijf bleef tijdens de bouwperiode. Voor EGM een uitdaging die om een zeer zorgvuldige aanpak vroeg.

Een langdurig bouwproces

In 2009 ging de eerste paal van de nieuwbouw de grond in en eind 2017 was het grootste ziekenhuis van Nederland gereed. Alle zorg-, onderwijs-, en onderzoeksfuncties van het Erasmus MC bevinden zich dan op één plek. Het bouwproces werd opgedeeld in een aantal bouwfasen en bestond uit twee bouwdelen: bouwdeel Oost en bouwdeel West. Het oostelijke deel werd als eerste in gebruik genomen en omvat onder andere kantoren, laboratoria, de spoedeisende hulp en de passage. Aan het westelijke deel werd tot eind 2017 nog volop gewerkt. Hierin zijn de patiëntenfuncties zoals poliklinieken, verpleegafdelingen en de dagbehandeling te vinden. Ook de Daniel den Hoed Kliniek en het Thoraxcentrum bevinden zich in bouwdeel West.

Ruimte maken voor nieuwbouw

Bouwen op een krappe locatie, waarbij het primaire proces niet verstoord mag worden, is logistiek en organisatorisch een grote uitdaging. Samenwerking, betrokkenheid, planning en communicatie zijn hierbij belangrijk. Net zoals zorgvuldige fasering, het beperken van overlast en het bedenken van interim oplossingen. Om ruimte te creëren is soms ook letterlijk ruimte nodig. Dit betekent het slopen en verplaatsen van voorzieningen, het creëren van tijdelijke voorzieningen, het verleggen of juist aanleggen van loopbruggen en het omleiden van (calamiteiten)routes. Een proces dat mede door de goede samenwerking met het Erasmus MC en de andere betrokken partijen soepel en volgens planning is verlopen.

Veilig en snel

Veiligheid, snelheid en inventiviteit waren belangrijk bij de bouw van het nieuwe Erasmus MC. Er was te weinig ruimte voor grote hijskranen. Daarom is er voor de 120 meter hoge kantoortoren gebruik gemaakt van een ‘hijsloods’: een overdekte en volledig ingerichte bouwplaats met een ingebouwde hijsinstallatie bovenop de etage. Deze duwt zichzelf na het voltooien van een etage omhoog. Een efficiënt proces waardoor er iedere week een verdieping bovenop de toren gerealiseerd kon worden.

Flexibel en toekomstgericht

Het Erasmus MC speelt in op de toekomst. Tussen de start van de bouw en de uiteindelijke ingebruikname van het ziekenhuis ligt een lange bouwperiode. Daarom werden het casco van het gebouw en de inrichting losgekoppeld om tot het laatste moment state-of-the-art apparatuur te kunnen plaatsen. Verder bestaat het gehele casco uit prefab beton met een uniforme indeling, zodat functiewijzigingen in de toekomst mogelijk zijn.

Hoboken krijgt internationale allure

Het nieuwe Erasmus MC ligt op het terrein Hoboken, tussen Het Park, het Museumpark en Coolhaven in. De gemeente Rotterdam wil met haar visieplan Rotterdam Hoboken 2030 dit gebied internationale allure geven. Hierbij is het versterken van de Rotterdamse medisch gerelateerde economie een belangrijke pijler. Ook met de realisatie van het Erasmus MC is dit gebied nog niet uitontwikkeld en nog volop beweging. Net als het Erasmus MC zelf.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op!