Cihan Dursun: internationale groei

'Het is interessant te zien hoe een multidisciplinair bureau als EGM zich in de markt positioneert'

Als afstudeerder ben ik bij EGM in een dynamische omgeving terecht gekomen waar kennis en maatwerk voor de klant centraal staan. In de periode dat ik stage liep heb ik deel uit mogen maken van een totaalbureau dat alle disciplines in bezit heeft om maatwerk aan haar opdrachtgevers te kunnen leveren.

Als een business georiënteerde student is het interessant om te zien hoe een architectenbureau als EGM zich als multidisciplinair bureau in de markt positioneert. Ik geloof dan ook dat EGM door veranderingen en de dagelijkse drive om zich te verbeteren ook internationaal met de jaren meer haar stempel gaat drukken op ontwerpen voor de gezondheidszorg.

 

Als student strategisch management aan de Universiteit van Tilburg krijg ik mee hoe business modellen bijdragen aan het ontdekken van kansen en bedreigingen in de markt en hoe je als onderneming daarop kan inspelen. Hierdoor heb ik ervaren dat dit toepasbaar is voor veel meer organisaties dan alleen maar de traditionele commerciële organisaties. Ook binnen een creatieve organisatie als EGM is het ontdekken van kansen en bedreigingen op internationaal niveau van belang.

 

Ik vind het dan ook mooi dat ik met mijn onderzoek een steentje heb kunnen bijdragen aan internationale groei voor EGM. Ik heb met veel plezier binnen EGM aan mijn afstudeeropdracht gewerkt.