+

Onderwijs

Een school moet leerlingen en studenten zoveel mogelijk ruimte bieden voor ontwikkeling. Iedere leeftijdsgroep stelt daarbij zijn eigen eisen, zowel individueel als in groepsverband. EGM architecten helpt bij het realiseren van deze eigen wereld. Een wereld waarin leerlingen en studenten zich kunnen identificeren met hun omgeving en zich niet verloren voelen. Leefbaarheid, veiligheid, identiteit en belevingswaarde staan daarbij voorop. Bij uitstek schakelen schoolbesturen en directies ons in wanneer vooruitstrevende en vernieuwende onderwijsvisies een adequate vertaling vragen in een eigentijds gebouwconcept. Wanneer op 'lastige' locaties een schoolgebouw veilig en goed gehecht in de omgeving ingepast moeten worden, of wanneer sprake is van substantiële uitbreiding van bestaande gebouwen.

Basisonderwijs

In het basisonderwijs is er nog steeds sprake van een vraag naar bredeschoolconcepten. Naar clustering van scholen, ruimte voor buitenschoolse opvang, integratie met wijk- en sportvoorzieningen. Schoolwoningen doen hun intrede. De maatschappelijke betekenis van het gebouw neemt daardoor toe en maakt een heldere manifestatie in de omgeving van nog groter belang. Binnen krappe bouwbudgetten halen wij het onderste uit de kan met aansprekende architectuur.

Wij ontwerpen vanuit de doordachte visie van een onderwijsinstelling. Een eigen wereld voor leerlingen en docenten met een afgewogen oriëntatie op de buitenwereld die hen omringt

Uitgangspunten voor het ontwerp zijn de kwaliteit van de locatie en een grondige analyse van de verschillende programma's Onze kennis van vele andere sectoren stelt ons in staat gebouwen te ontwerpen waarin de verschillende gebruikers hun eigen doelstellingen en visie herkennen én hun werkprocessen kunnen optimaliseren. Dat doen we met duidelijke en aansprekende architectuur. Met helderheid in structuur en een goede hechting in de wijk of buurt.

Middelbaar onderwijs

Een schoolomgeving moet prikkelen, boeien, uitnodigen tot leren en werken. Maar ook rust bieden, geborgenheid en veiligheid. Juist voor jongeren in ontwikkeling. We denken niet in lokalen, maar in activiteiten. We maken grote scholen in beleving kleiner en overzichtelijk. Scholen voor middelbaar onderwijs moeten voor leerlingen etalages zijn van de mogelijkheden die de maatschappij hen biedt en zo helpen bij het maken van juiste keuzes. De analyse van het programma, de behoefte aan onderwijsspecifieke- en algemene activiteiten en de ontwikkelingen als e-learning en studie-landschappen vormen de toekomstbestendige basis voor het ontwerp.

Onze kracht is het ontwerpen van een sterke gebouwstructuur die vertelt hoe het gebouw in elkaar zit, contact met de omgeving legt en aandacht heeft voor aspecten als veiligheid en routing. Door het ontweroen van multifunctionele lokalen, realiseren we scholen waar minder ruimtes volstaan voor meer onderwijs. Zonder afbreuk te doen aan een aangenaam verblijfsklimaat, met oog voor de vaak visueel ingestelde leerlingen. Zo maken we grote scholen kleiner in de beleving van leerlingen en leerkrachten. Een besloten omgeving om prettig te werken en te leren.

Studielandschappen vragen creatieve en innovatieve huisvestingoplossingen. Hierbij staan uitwisselen en delen van wetenschappelijke kennis en ervaringen centraal

Hogescholen en Universiteiten

Op hogescholen en universiteiten staan uitwisseling en het delen van wetenschappelijke kennis en ervaringen centraal. Het zijn instituten waar de talenten en ambities van jonge generaties zich kunnen ontwikkelen. Daar wordt een essentiële bijdrage geleverd aan de groei van onze kenniseconomie, een van de belangrijkste pijlers van de economische ontwikkeling van Nederland. Om die kennispositie in de wereld te behouden, zijn investeringen in onderwijs nu belangrijker dan ooit. Investeringen in nieuwe onderwijsconcepten én investeringen in moderne huisvesting.

De traditionele onderwijsgebouwen veranderen steeds meer in studielandschappen: een verzameling flexibele ruimtes, groot en klein, open en gesloten met werkplekken voor collectieve kennisuitwisseling of individuele studie. Gebouwen voorzien van allerlei ondersteunende faciliteiten, zoals bibliotheken, mediatheken, collegezalen en restaurants. Samenwerking met het bedrijfsleven wordt voor de hogescholen en universiteiten van steeds groter belang en leidt tot vraag naar een brede en toegankelijker campusstructuur. Universiteiten worden ingebed in open innovatieve kennis-campussen waar wetenschap en bedrijfsleven elkaar ontmoeten.

De nieuwe ontwikkelingen vragen om creatieve en innovatieve huisvestingsoplossingen. EGM architecten kent de vraag, heeft de ervaring en biedt voor elke specifieke instelling en situatie een oplossing. Met innovatieve gebouwconcepten die vorm en inhoud geven aan de ontwikkelingen in het moderne hoger- en wetenschappelijk onderwijs.