Rosa Spier Huis, Laren

Een leven lang kunst: unieke vervlechting van wonen, zorg en kunst

Met kunst en natuur midden in het leven staan

Het Rosa Spier Huis biedt kunstenaars en wetenschappers een fijne plek om hun passie blijvend uit te oefenen

1 / 21

2 / 21

3 / 21

4 / 21

5 / 21

6 / 21

7 / 21

8 / 21

9 / 21

10 / 21

11 / 21

12 / 21

13 / 21

14 / 21

15 / 21

16 / 21

17 / 21

18 / 21

19 / 21

20 / 21

21 / 21

X

Rosa Spier Huis, Laren

Uitnodigend, inspirerend en faciliterend voor oud én jong

Het Rosa Spier Huis, ontstaan in Laren in 1969, is een woon- en werkgemeenschap voor kunstenaars en wetenschappers. Het roemruchte huis heeft op een nieuwe locatie in een nieuw ensemble van gebouwen een plek gekregen waar inspirerend wonen en werken de boventoon voeren. Tegelijkertijd wordt op hoog kwalitatief niveau persoonlijke zorg geboden aan hen die dit behoeven.

 

Midden in het leven met kunst en natuur

Het Rosa Spier Huis is befaamd en geliefd. Dit komt zowel door de vermaarde harpiste, initiator en naamgeefster Rosa Spier als ook vanwege bekende (oud)bewoners waaronder Marten Toonder, M.C. Escher en Caroline Kaart. Het nieuwe huis is met 137 levensloopbestendige wooneenheden beduidend groter geworden en biedt plek aan kunstenaars van uitdrukkelijk alle leeftijden. Het centrale cultuurhuis, de appartementen en de zorgwoningen zijn alle onderling verbonden en zelfstandig te onderscheiden. Hiermee is een balans gevonden tussen gewenste gemeenschappelijkheid, privacy en een zekere kleinschaligheid. In de afzonderlijke gebouwen en de doorlopende verbindende route staan kunstbeleving en -beoefening centraal. Bewoners en medewerkers kunnen elkaar ook bereiken via de wandelpaden in de tuin. De bestaande groene omgeving is heel bewust en integraal onderdeel van het ensemble gemaakt. Het biedt het Rosa Spier Huis een hoogwaardige natuurinclusiviteit waarmee voor de bewoners en medewerkers een inspirerende en vooral gezonde leefomgeving is ontstaan. Interieur en exterieur lopen in elkaar over door individuele en gezamenlijke terrassen, pergola’s en transparante verbindingen. Hierdoor valt daglicht maximaal binnen en er van binnenuit overal contact met de natuur. In die natuur heeft de originele vijver een prominente plek gekregen. Daaromheen en tussen de behouden bomen zijn de gebouwen in het landschap gedrapeerd. Zij omarmen de prachtige groene binnentuin die bij mooi weer plek biedt aan optredens en voordrachten.

 

Cultuur en zorg

Het centraal gelegen cultuurgebouw is het visitekaartje van het Rosa Spier Huis. Hier komt men via de hoofdentree binnen en bevinden zich de Anna Stibbe concert- en theaterzaal, de expositieruimte, het grand café en verdeeld over twee verdiepingen de studio’s en ateliers. Grenzend aan het cultuurgebouw bevinden zich de twee zorgvleugels. In deze 45 woon-zorgappartementen wordt bewoners intensievere zorg verleend. In een twintigtal hiervan specifiek voor bewoners met dementie. Achter de zorgafdeling en aan de andere zijde van het cultuurhuis bevinden zich in totaal 92 in oppervlakte variërende appartementen verdeeld over vier compacte woongebouwen: De Musicus, De Beeldhouwer, De Schilder en De Schrijver. Daar wonen bewoners zelfstandig met tuin, balkon of dakterras en, naar behoefte, extra dienstverlening, ondersteuning en zorg. Overal en altijd staat de autonomie van de bewoner voorop. Het gebouw is hier dienstbaar aan. Iedereen is vrij in wat hij of zij wil doen, roken is toegestaan en huisdieren zijn welkom. In de woningen, zorgappartementen, gemeenschappelijke ruimtes en buiten in de tuin zijn kunstwerken van de (oud)bewoners prominent aanwezig. Zij bieden een continue inspiratie en maken het huis tot een fijne en herkenbare plek om te wonen.

 

We zijn ooit gestart als een woon- en werkgemeenschap. Maar de laatste jaren kwam de nadruk steeds meer te liggen op de zorg. Hier, in dit nieuwe huis, zie je die oorspronkelijke gedachte weer terugkomen

Karin Annaert, bestuurder/directeur Rosa Spier Huis 

 

Bijzonder huis voor kleurrijke bewoners

Het op vanzelfsprekende wijze vervlechten van wonen, zorg en kunst in een parkachtige omgeving maakt het ontwerp van het Rosa Spier Huis bijzonder. Een ontwerp waar niet zozeer wonen of zorg voorop staat, maar het laten continueren van het gewone leven met ondersteuning voor het kunstenaarschap en behoud van autonomie van de bewoners. Het cultuurzorghuis is uniek in de wereld en exemplarisch in het huidige tijdsgewricht en gedachtengoed over ouder worden: een plek waar je zelfstandig kan blijven wonen, jezelf kunt zijn en een waardevol en fijn leven kunt leiden met gelijkgestemden.

 

Voor de nieuwbouw van het Rosa Spier Huis werkte EGM architecten samen met Slokker Bouwgroep, Melior Real Estate, Sheryl Leysner interior architecture en voor het landschapsontwerp met Studio Redd.

 

Fotografie: Scagliola+Brakkee, Sheryl Leysner (theater)

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op!