Woonzorgcentrum Midden-Inn

Heerjansdam

Comfortabel en zelfstandig wonen midden in Heerjansdam

Midden-Inn biedt een mooie woon- en ontmoetingsplek aan mensen met een lichte zorgvraag, waar zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen in een veilige omgeving.

1 / 12

2 / 12

3 / 12

4 / 12

5 / 12

6 / 12

7 / 12

8 / 12

9 / 12

10 / 12

11 / 12

12 / 12

X

De nieuwe zorgstructuur in Nederland is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De overheid wil zorg en wonen volledig scheiden. In Heerjansdam – een dorp onder de rook van Rotterdam – is hier goed op ingespeeld. In het centrum van het dorp is een woongebouw gerealiseerd voor mensen met een zorgvraag, die graag zelfstandig willen blijven wonen, maar die 24 uur per dag een beroep op zorg moeten kunnen doen. Hierdoor kunnen dorpsbewoners langer in hun eigen dorp blijven wonen en - ondanks toenemende zorgvraag - deel uit blijven maken van de hun vertrouwde omgeving.

Toekomstbestendige woningen

De opdracht was duidelijk: een complex dat qua duurzaamheid en leefbaarheid vernieuwend is en voldoet aan de laatste standaarden op dit gebied. EGM architecten vertaalde dit naar een compact gebouw met 36 appartementen waar men comfortabel kan wonen en alle zorg kan krijgen. De appartementen zijn ruim opgezet, rolstoeltoegankelijk en hebben een eigen inpandige buitenruimte. Daarnaast heeft het complex diverse andere functies, waaronder een restaurant, verschillende multifunctionele ruimtes voor bijvoorbeeld een huisarts, fysiotherapeut, een thuiszorgorganisatie of een welzijnsorganisatie. Het complex en de appartementen zijn zo ontworpen dat bewoners hier ook kunnen blijven wonen wanneer de zorgvraag zwaarder wordt.

Dankzij de ruimte en de hoogwaardige technologische voorzieningen kunnen bewoners ook in de appartementen blijven wonen wanneer de zorgvraag toeneemt

Midden-Inn als centrum binnen de dorpsgemeenschap

In het hart van het wooncentrum bevinden zich de gemeenschappelijke ruimten, waar tal van activiteiten kunnen worden georganiseerd. Niet alleen voor de bewoners zelf, maar ook voor de inwoners van het dorp. De grote multifunctionele ruimte met keuken kan bijvoorbeeld door externe partijen worden gehuurd. Zo wordt de levendigheid van het dorp als het ware naar binnen gehaald, en staan het wooncentrum én haar bewoners midden in de dorpsgemeenschap.

Duurzaamheid

In het wooncentrum zijn verschillende duurzame oplossingen toegepast en de energiekosten zijn buitengewoon laag. Dit komt onder meer door innovatieve toepassingen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Op het dak liggen zonnepanelen, in het hele gebouw is ledverlichting toegepast, er is een WKO-installatie gecombineerd met een zonneboiler, en er wordt gebruik gemaakt van warmteterugwinning. Juist de combinatie van de verschillende technieken maakt dat het gebouw nog duurzamer is dan in eerste instantie werd verwacht.

GPR Gebouw

De beoordelingsmethode GPR Gebouw maakt duurzaamheid inzichtelijk door te toetsen op een aantal thema's: proces, energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Al deze onderdelen zorgen voor een totaalscore die de duurzaamheid van het gebouw bepaalt. De gemiddelde GPR-score die het Wooncentrum Heerjansdam beoogt te behalen is 8,0. EGM is gecertificeerd om dergelijke berekeningen uit te voeren en is bij dit proces nauw betrokken.

Uit oogpunt van wooncomfort lag het ambitieniveau een stuk hoger dan het wettelijk minimum

Luxe duurzame sociale huurappartementen

Midden-Inn is een buitengewoon luxe, duurzaam en comfortabel gebouw met sociale huurappartementen, onderhoudsvriendelijk en met zeer lage energielasten. Het ontwerp van EGM architecten, waarbij wonen en zorg volledig gescheiden zijn, is zo volledig en compleet dat het in potentie een oplossing kan zijn voor gelijkwaardige vraagstukken.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op!