GGz Breburg Tilburg

Transformatie van polikliniek tot kantoorruimte

Herbestemming leegstaand vastgoed: voormalige polikliniek verandert in moderne kantoorruimte

In het centrum van Tilburg is een voormalige polikliniek van GGz Breburg getransformeerd naar een open kantoorruimte waar ontmoeting, samenwerking en kennisdeling centraal staan. Slimme ingrepen zorgen voor een heldere en ruimtelijke structuur met overzicht, (dag)licht en comfort.

1 / 7

2 / 7

3 / 7

4 / 7

5 / 7

6 / 7

7 / 7

X

GGz Breburg Tilburg

Transformatie van donkere, gesloten en eentonige ruimte in voormalige polikliniek naar lichte, open gevarieerde kantoorruimte.

EGM architecten tekende het interieurontwerp voor de transformatie van de voormalige polikliniek naar kantoorruimte voor bestuur en ondersteunende diensten, waarbij ook het restaurant is omgevormd tot gastvrij werkcafé.

Zorg beweegt naar thuis

De geestelijke gezondheidszorg in Nederland is in transitie: zorg beweegt naar thuis. De overheid wil mensen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving laten wonen. GGz Breburg, een specialistische instelling voor geestelijke gezondheidszorg, speelt hierop in door ambulante zorg te verbeteren en het aantal klinische opnames te verminderen. De hierdoor ontstane leegstand vormt aanleiding om gebouwen tot herbestemming van gebouwen voor de eigen ondersteunende diensten. Een van die panden is de voormalige polikliniek in het centrum van Tilburg. EGM architecten tekende het interieurontwerp voor de transformatie van de voormalige polikliniek naar kantoorruimte voor bestuur en ondersteunende diensten, waarbij ook het restaurant is omgevormd tot gastvrij werkcafé.

 

Daglicht, ruimtelijkheid en comfort

Uitgangspunt van het interieurontwerp is de transformatie van een donkere, sobere en eentonige omgeving naar een lichte, comfortabele en gevarieerde kantoorruimte. Dit is vertaald naar een doelmatige open kantooromgeving met veel (dag)licht en overzicht. Flexplekken zorgen voor efficiënt ruimtegebruik, en activiteitgerichte werkplekken bevorderen kennisdeling, ontmoeting en samenwerking. Akoestische panelen, lucht- en temperatuurregeling en kunstlicht dragen verder bij aan het comfort.

 

Van gesloten polikliniek naar open kantoorruimte

Het gebouw bestaat uit vier aan elkaar grenzende bouwdelen met elk een eigen structuur. Door het verwijderen van wanden, het aanpassen van de structuur en het plaatsen van daklichten, dringt daglicht door tot diep in het gebouw. Een vide vlakbij de entree en de integratie van beeldende kunst versterken de ruimtelijkheid. Wisselende plafondhoogten en verschillende vloerkleuren onderscheiden het werk- en loopgebied. Verschil in wandhoogten, glaswanden en type werkplekken zorgen voor variatie.

 

De gevel van de entree is met een eenvoudige ingreep uitnodigend en herkenbaar gemaakt en past bij de uitstraling van GGz Breburg: veerkrachtig, gastvrij en toekomstgericht.

Het is een prachtige kans om de donkere, gesloten gebouwen te transformeren tot een open en lichte werkomgeving, die bovendien voor de opdrachtgever een grote kostenbesparing oplevert.

 

Duurzaamheid en flexibiliteit

Door de verhoging van de ruimtelijke en bouwfysische kwaliteit wordt de levensduur van de bestaande gebouwen verlengd. Andere duurzame maatregelen zijn hergebruik van het meubilair, het toepassen van Cradle-to-Cradle materialen, het gebruik van LED-verlichting en het handhaven van bestaande en materiaalintensieve elementen. De open structuur met flexplekken biedt de mogelijkheid om ook in de toekomst meer werkplekken te realiseren. Begin 2021 ontving GGz Breburg het Duurzaamheidscertificaat ‘Green Deal Gezondheidzorg’. Het doel van de Green Deal is om de milieuprestaties van huidige zorginstellingen te verbeteren en uit te breiden naar eventuele andere locaties.

 

Evidence Based Design

Er is veel aandacht besteed aan omgevingsfactoren zoals licht, lucht, temperatuur en geluid. Om de lichtopbrengst van de daklichten te testen zijn simulatiemodellen gemaakt. Deze tonen aan dat het gebouw als kantoor óók zonder daklichten aan de gewenste eisen zou voldoen. Omdat daglicht een belangrijke bijdrage levert aan het welbevinden en het bioritme, is er bewust en in goed overleg voor gekozen deze daklichten toch te realiseren. Ook de keuze voor het kunstlicht is onderzocht. Om de meest geschikte warmte van het kunstlicht te bepalen is in drie gelijkwaardige kantoorruimten een proefopstelling gemaakt. Met eenvoudige vragenlijsten en directe terugkoppeling hebben we de bevindingen van medewerkers verzameld en verwerkt in het ontwerp.

 

Inspelen op wensen

Tijdens het ontwerpproces organiseerde EGM samen met het projectmanagementbureau regelmatig diverse workshops bij opdrachtgever GGZ Breburg. Via een ‘Brown Paper sessie’ werd alle input van de verschillende gebruikers verzameld en inzichtelijk gemaakt. Zo is in ons ontwerp functionaliteit, comfort en beeld nog beter afgestemd op de verschillende wensen. Voor ons een mooie en uitdagende opgave, waar met alle input een samenhangend ontwerp is gerealiseerd: open, uitnodigend en flexibel. 

 

Fotografie: Jeroen Musch

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op!