Wat maakt een zorggebouw comfortabel en gezond?

Promotieonderzoek door AnneMarie Eijkelenboom en Philomena Bluyssen

Het ontwerpen en inrichten van zorgorganisaties gebeurt steeds minder ‘met de natte vinger’. Om een optimale zorgomgeving te kunnen creëren, is actuele wetenschappelijke kennis essentieel. Onlangs publiceerde Inside Information een toegankelijke samenvatting van de eerste fase van het promotieondezoek van AnneMarie Eijkelenboom.

De samenvatting van de literatuurstudie verscheen in Inside Information, vaktijdschrift over projectinrichting en (interieur)architectuur. AnneMarie Eijkelenboom, architect en onderzoeker bij EGM r&d en Philomena Bluyssen, hoogleraar Indoor Environment aan de TU Delft, analyseerden negenenzeventig relevante studies. Het doel van de studie ‘Comfort and health of patients and staff, related to the physical environment of different departments in hospitals: a literature review’ is om meer inzicht te verkrijgen in de relatie tussen enerzijds gezondheid en comfort en anderzijds de fysieke ruimte.
 

Het onderzoek maakt onderscheid tussen patiënten, medewerkers en bezoekers en benoemt onderwerpen als visuele, akoestische, ruimtelijke en luchtkwaliteiten in een zorggebouw.

 

Lees het volledige artikel in de hiernaast beschikbare pdf.

 

Klik hier voor het wetenschappelijke artikel: Comfort and health of patients and staff, related to the physical environment of different departments in hospitals: a literature review

 

2019.10.17