Comfort en gezondheid van patiënt en personeel

Onderzoek draagt bij aan begrip effect van ziekenhuisomgeving

Het onderzoek van ir. AnneMarie Eijkelenboom en prof.dr.ir. Philomena M. Bluyssen genaamd 'Comfort and health of patients and staff, related to the physical environment of different departments in hospitals: a literature review' is onlangs gepubliceerd in het online wetenschappelijk tijdschrift Intelligent Buildings International van uitgever Taylor & Francis.

Abstract

Vanwege de toenemende vraag naar gezondheidszorg en de grote impact op de financiering van ziekenhuisgebouwen in de nabije toekomst, is onderzoek nodig naar aspecten die van invloed zijn op de gezondheid en het comfort van patiënten en personeel in ziekenhuizen.

 

Daarom werd een literatuurstudie uitgevoerd naar studies met betrekking tot specifieke ziekenhuisafdelingen en bewonersgroepen, om bij te dragen aan een beter begrip van de relaties van comfort en gezondheidsindicatoren en de fysieke omgeving.

 

Verschillen in comfort en gezondheid van bewoners werden vergeleken tussen afdelingen en tussen bewonersgroepen. Er werd geconcludeerd dat het personeel over het algemeen minder tevreden was dan de patiënten.

 

Sommige van de bestudeerde indicatoren (indicatoren voor bewoner, dosis en gebouw) varieerden tussen afdelingen. De meeste onderzoeken waren gericht op een enkele dosis of op het gebouw indicator, hoewel de indicatoren voor de bewoner, zoals privacy, infectiepercentage of mortaliteit, verband hielden met meer dan één dosis of met het gebouw indicator. Er werd geconcludeerd dat het personeel in het bijzonder te weinig bestudeerd is geweest met betrekking tot de variatie van gezondheids- en comfortaspecten op verschillende afdelingen.

 

 

Het volledige document is online vrij beschikbaar en via de pdf hiernaast.

 

 

2019.06.19