Mantelzorgers als bron van kennnis

De verbindende factor tussen patiënt en zorgprofessional

Bij het ontwerpen van zorggebouwen zijn mantelzorgers niet direct de eerste doelgroep waar architecten aan denken. Toch zijn zij juist belangrijk, ze vormen de verbindende factor tussen patiënt en zorgverlener. Door hen bij het ontwerpproces te betrekken, ontstaan er innovatieve zorgconcepten. Een voorbeeld hiervan is de wetenschappelijke studie naar het thuisgevoel in verpleeghuizen, waarbij de afdeling Research & Development van EGM samenwerkte met Fontys Hogescholen.

Evidence Based Design: inzicht in wensen en behoeften

De gebouwde omgeving heeft invloed op het welzijn van mensen, dat is aangetoond door wetenschappelijke artikelen. Hoe een ontwerp bijdraagt aan een positieve invloed op het welbevinden, wordt onderzocht met Evidence Based Design (EBD). Naast  gesprekken met gebruikers, maken we bij EGM gebruik van EBD om inzicht te krijgen in hun wensen en behoeften. Een voorbeeld is de studie naar het thuisgevoel in verpleeghuizen, waarbij naast patiënten en zorgprofessionals ook mantelzorgers betrokken zijn. Met als resultaat twee wetenschappelijke artikelen én het Verpleeghuis van de Toekomst (VETO), waarvoor EGM een ‘slim’ appartement heeft ontworpen.

Ik heb zoveel mogelijk spullen van thuis meegenomen

Bewoner

 

Factoren die het thuisgevoel bepalen

Thuisgevoel is belangrijk voor het welzijn van bewoners in verpleeghuizen. Met deze studie worden de factoren onderzocht die dat thuisgevoel bepalen. Hiermee krijgen we inzicht in de wensen en behoeften van de verschillende gebruikers. Uit het onderzoek blijkt dat het gebouw en het interieur veel invloed hebben op het thuisgevoel. Daarnaast spelen ook sociale en psychologische factoren een rol zoals: eten en drinken, autonomie en regie, betrokkenheid van familieleden en anderen, ondernemen van activiteiten en zorgkwaliteit. 

Samen aan tafel zittten. Met elkaar praten. Dat is iets dat je thuis ook doet. Hoe groter het zitgedeelte, des te minder mensen met elkaar praten

Zorgprofessional

 

De omgeving heeft invloed op het thuisgevoel

De omgeving moet vooral een herkenbare plek zijn. Een plek die doet denken aan vroeger. Bewoners geven aan dat ze graag hun eigen meubels of schilderijen mee willen nemen. Verder moet de omgeving een heldere structuur hebben, voldoende privacy bieden en moet er de mogelijkheid zijn om bezoek te ontvangen. Naast de gemeenschappelijke factoren zijn voor mantelzorgers en bewoners natuur en buitenruimte belangrijk net zoals het omgaan met de nieuwe situatie. Mantelzorgers en zorgprofessionals benadrukken het het organiseren en faciliteren van zorg en het willen daarnaast dat bewoners het gevoel hebben dat ze ertoe doen.    

Nu de kamer helemaal is ingericht, heeft ze rust en is ze blij

Mantelzorger

 

Innovatieve zorgconcepten

Door ons te verdiepen in al die verschillende behoeften en wensen vanuit verschillende perspectieven, krijgen we nog meer inzicht in wat mensen nodig hebben. Dit onderzoek is daar een mooi voorbeeld kan. Het zorgt ervoor dat we onze zorgconcepten blijven innoveren. Uiteindelijk gaat het erom dat we samen met de opdrachtgever het optimale gebouw ontwerpen. Een gebouw waar zorgverleners de juiste zorg en aandacht kunnen geven, waar mantelzorgers zich welkom en gehoord voelen en waar bewoners zich thuis voelen.

 

Wilt u meer weten over onze zorgconcepten of de onderzoeken waar wij mee bezig zijn? Neem dan contact op met onze afdeling Research & Development.