EBD-tool als praktisch ontwerpinstrument

EGM lanceert ontwerptool om wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring te ontsluiten

EGM architecten heeft een praktische Evidence Based Design tool (EBD) ontwikkeld. Deze EBD-tool helpt zorginstellingen om de juiste beslissingen te nemen over ontwerpen voor nieuwbouw of verbouw van zorgomgevingen.

De kwaliteit van onze omgeving bepaalt in hoge mate ons gedrag, gevoel en onze gezondheid. In zorgomgevingen staat die kwaliteit rechtstreeks in verband met veiligheid, welbevinden en efficiëntie. Het EBD-tool heeft als doel om wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring voor opdrachtgevers en ontwerpers te ontsluiten om de zorgomgeving te verbeteren, waardoor patiënten sneller kunnen genezen.

 

Het door EGM ontwikkelde EBD-tool wordt als praktisch ontwerpinstrument in alle ontwerpen voor de gezondheidszorg toegepast. Bij het ontwerpen voor de gezondheidszorg is wetenschappelijke onderbouwing onontbeerlijk om desinvesteringen te voorkomen. Ook kan deze manier van werken en denken zodanig in het ontwerpen voor de gezondheidszorg verankerd worden, dat het artsen en processen ondersteunt.

 

Evidence Based Design

EBD onderzoekt de impact van omgevingsfactoren op de gezondheid en wordt toegepast bij het nemen van ontwerpbeslissingen van architecten en ontwerpers, gebaseerd op de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. Door de wetenschappelijke onderbouweing gaat EBD verder dan ‘planetree’ of ‘healing environment’. Effecten van ontwerpbeslissingen op de gezondheid zijn hierdoor beter voorspelbaar. Een goed ontwerp op EBD gebaseerd kan bijvoorbeeld de behoefte aan medicatie verminderen, de nachtrust verbeteren en stress verlagen.

De EBD-tool maakt de relatie tussen een ontwerpbeslissing en de effectiviteit op de gezondheid direct inzichtelijk.

 

EBD-tool als compact en praktisch hulpmiddel bij ontwerpen van zorgomgevingen

Er is een overvloed aan informatie over Evidence Based Design, uitvoerig beschreven in specialistische artikelen. EGM heeft de relevante informatie uit significant en beschikbaar onderzoek gestructureerd en toegankelijk gemaakt met een dynamische tool, waarin de ambitie van een zorginstelling met betrekking tot veiligheid, welbevinden en efficiëntie voorop staat. EGM biedt met haar EBD-tool een praktisch hulpmiddel bij het ontwerpen voor cure en care instellingen, waarbij de relatie tussen een ontwerpbeslissing en de effectiviteit op de gezondheid direct onderbouwd en inzichtelijk gemaakt wordt.

 

Beschikbaar voor ieder cure en care ontwerp

EGM ziet de behoefte van haar opdrachtgevers aan gebouwen die veilige en positieve zorg waarborgen en onderkent dat Evidence Based Design hierin een grote rol kan spelen. EGM beschikt over EDAC gecertificeerde architecten. Dit zijn Evidence Based Design geacreditteerde en gecertificeerde professionals die met hun kennis de EBD-tool ontwikkeld hebben. Hiervoor liet EGM zich onder andere inspireren door de ambities en onderzoeken op het gebied van Healing Environment en Evidence Based Design binnen het nieuwe Erasmus MC, waarvan EGM de architect is.