EGM interieur

De architectuur van het interieur snijden we op maat voor ieder project

EEN EIGEN SPECIALISME OF DEEL VAN EEN GEÏNTEGREERDE AANPAK ALS UITWISSELING EN KRUISVERBAND TUSSEN ARCHITECTEN EN INTERIEURARCHITECTEN: EEN VERRIJKING VAN HET VAKGEBIED

EGM levert met haar eigen interieurgroep een grote variatie aan inspirerende projecten in de zorg, voor overheden en culturele instellingen, voor werkomgevingen, leisure en retail. Het ontwerpen van een interieur is als het maken van een maatpak. Onze projecten lopen, wat betreft concept, vormgeving en sfeer dan ook sterk uiteen, maar één ding hebben ze gemeen: het betreffen op maat gesneden omgevingen voor zowel de opdrachtgever als de gebruiker. Het interieur is daarmee een blauwdruk van de organisatie.

 

Binnen EGM is een interieurontwerp de ene keer een specialisme, ingezet voor een specifieke opdracht, en een andere keer onderdeel van een geïntegreerde aanpak binnen gespecialiseerde projectteams. Uitwisselingen en kruisverbanden in de samenwerking tussen architecten en interieurarchitecten zijn een uitdaging en een verrijking van het vakgebied. Een vakgebied dat een volwaardig en geïntegreerd onderdeel is van het totaalpakket van EGM architecten. Een voor ons belangrijk moment is de fase voor het schetsontwerp, de projectdefinitie. In deze fase wordt wezenlijk de basis gelegd voor het ontwerp. Het programma van eisen, de financiën en het gebouw zijn dan vaak bekend, maar deze gegevens zijn wat ons betreft nog niet voldoende om een goed inzicht te krijgen in wat de opgave werkelijk behelst.

 

Vaak zijn onze projecten complexe opgaven. Er zal dus niet alleen intensief gesproken dienen te worden over het programma van eisen, de zogenaamde ruimte behoefte en financiën, maar ook over de cultuur, ambities, toekomstvisie en doelstelling(en) binnen het te realiseren plan. Al deze gegevens samen vormen de basis, 'de ziel' voor zowel de opzet als uitwerking van het ontwerp. De organisatie moet uiteindelijk ook werkelijk de mogelijkheid krijgen het gebouw als 'eigen' te adapteren; voldoende ruimte hebben om de juiste identiteit uit te kunnen dragen zowel intern als extern.

 

De wijze van communicatie is ook een belangrijk thema. Met de opdrachtgever wordt het ontwerpproces driedimensionaal gecommuniceerd, in een open dialoog over de geadviseerde vormen, materialen en kleuren.