EGM r&d

Ervaring uit projecten als basis voor innovatie, gecombineerd met onderzoek en de mogelijkheden van ICT

INNOVATIE VANUIT DE PRAKTIJK IN DIALOOG MET DE OPDRACHTGEVERS MET BENUTTING VAN DE TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN

De innovatie in de ontwerppraktijk van EGM gebeurt in de projecten. Door de continue dialoog met opdrachtgevers en eindgebruikers blijven we op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen in de sectoren waarvoor we ontwerpen. Onze ervaringen uit onze buitenlandpraktijk nemen we mee in onze Nederlandse projecten en andersom.

Koploper in zorg en overheid

Vanuit onze koploperpositie in de sectoren zorg en overheid voelen we de verantwoordelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan onderzoek en innovatie. Denk hierbij aan ontwikkelingen op het gebied van evidence based design (onderzoek), duurzaamheid en BIM en op architectuurvlak aan concepten die een positieve bijdrage hebben op de exploitatie van opdrachtgevers (innovatie). We ontwikkelen instrumenten en hulpmiddelen, doen research en delen onze bevindingen met opdrachtgevers en andere belanghebbenden. We zijn zichtbaar in het debat en leveren actief een bijdrage door middel van blogs, artikelen, lezingen en symposia.

Ontsluiten van wetenschappelijke informatie

We investeren hierin door een actieve r&d-unit. Onze r&d-medewerkers ontsluiten wetenschappelijke informatie voor onze ontwerpers zodat actuele inzichten altijd worden meegenomen in onze ontwerpen (EBD tool). De r&d-afdeling initieert en participeert in diverse studies (VETO, energie neutrale wijken) en ontwikkelt concepten en productinnovaties (NextGen, bestralingskamer van de toekomst) voor de markten waarin wij actief zijn. We vertalen technologische ontwikkelingen naar onze eigen dienstverlening om zo onze processen te optimaliseren (VR in gebruikersoverleggen). De kennis uit onze projecten wordt periodiek gespiegeld aan best practices in de wereld.

 

Onze r&d-medewerkers (EDAC opgeleid) zijn ook door externen in te huren voor bijvoorbeeld het doen van pre- en post occupancy onderzoek.