EGM architecten

Integratie van disciplines om complexe opgaven te vertalen in architectonische oplossingen

WE VERTALEN COMPLEXE EN UITDAGENDE OPGAVEN IN HOOGWAARDIGE GEBOUWEN MET EEN OPTIMAAL GEBRUIKSCOMFORT: ARCHITECTUUR ALS INSTRUMENT OM ECHTE VRAAGSTUKKEN AAN TE PAKKEN

EGM architecten is een van de meest innovatieve en kennisintensieve architectenbureaus van Nederland. Al meer dan veertig jaar vervullen we onze voortrekkersrol met een duurzame en proactieve benadering van architectuur. Het resultaat is een breed scala aan onderscheidende gebouwen voor zorg, overheid, onderwijs, onderzoek, maatschappij en bedrijfsleven.

 

Wij zijn een integraal werkend architectenbureau met alle disciplines in huis, van stedenbouw tot interieur, van programmeurs tot BIM managers, van kostendeskundigen tot bouwpathologen en BREEAM experts en assessoren. Uiteraard zetten we niet voor elke opdracht dit hele arsenaal van mensen in. Wel is het zo dat deze kennis en ervaring altijd aanwezig en beschikbaar is. Wij geloven in de wisselwerking, de onderlinge inspiratie en het bedrijfsmatig succes van de verschillende disciplines die werkzaam zijn binnen EGM. Zo zijn we in staat om als integraal adviseur onze opdrachtgevers te bedienen.

 

We mikken op excellente kwaliteit en een goede relatie en richten ons op deze manier op langjarige samenwerkingen.