EGM adviseurs

Praktijkgerichte adviezen voor het ontwerpproces, bouwvoorbereiding en bestaande situaties

ZO VROEG MOGELIJK KNELPUNTEN SIGNALEREN ÉN OPLOSSEN: ONZE ADVISEURS VORMEN DE SCHAKEL TUSSEN ONTWERP EN UITVOERING

EGM adviseurs vormt de schakel tussen ontwerp en uitvoering met bouwkundige en praktijkgerichte adviezen op het gebied van bouwfysica, akoestiek, bouwkundige brandpreventie, bouwregelgeving, duurzaamheid, bouwtechniek, bouwpathologie en bouwplantoetsingen. EGM adviseurs maakt al jarenlang deel uit van EGM architecten en heeft zich daardoor kunnen ontwikkelen tot een bijzondere groep van adviseurs: adviseurs die dicht bij het ontwerp opereren.

 

De invloed van bouwregelgeving en brandveiligheidsvoorschriften, installatietechniek en duurzaamheidsaspecten op gebouwen neemt toe. EGM adviseurs reageert adequaat op die groeiende complexiteit door kennis en expertise op een integrale wijze in te zetten. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat zij een brede kennis bezitten van de verschillende vakgebieden. EGM adviseurs streeft ernaar in een zo vroeg mogelijk stadium van het ontwerpproces eventuele knelpunten te signaleren én op te lossen. EGM adviseurs werkt naast voor de collega's van EGM architecten, steeds vaker voor andere architectenbureaus, aannemers, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en overheden en bouwt zo aan een gezonde eigen praktijk. De werkzaamheden richten zich zowel op het gehele ontwerp- en bouwvoorbereidingsproces, als op onderzoek en advisering in bestaande situaties.

 

EGM adviseurs is toonaangevend in brandveiligheidsadvisering voor zorggebouwen. Duurzaamheidsadvisering is speerpunt. Inmiddels heeft EGM adviseurs drie BREEAM experts en assessoren in dienst en ontwikkelde zij de op de BREEAM-nl meetmethodiek gestoelde EGM DUBO-tool. Een middel om samen met opdrachtgevers te kijken wat de ambities voor gezond en duurzaam bouwen zijn. Om deze vast te leggen en te bewaken tijdens het bouwproces.

 

Lees ook onze visie over duurzaam op de eigen site van EGM adviseurs.