Next Gen Buildings

Een nieuwe generatie gebouwen voor Research & Development

In Nederland is er een toename van innovatieve start-ups en bedrijven die zich richten op Research & Development, de motor van onze (kennis) economie. Omdat traditionele gebouwen niet voldoen aan de vaak specifieke wensen van deze bedrijven, ontwikkelde EGM architecten samen met vastgoedadviseurs CVO Group een nieuwe generatie vastgoedoplossingen: Next Gen Buildings. Dit zijn volledig uitontwikkelde casco- en inrichtingsmodules die gekoppeld kunnen worden en in te richten zijn als kantoor, laboratorium of semi-werkplaats. Een flexibele, duurzame en functionele oplossing, waarbij we vóóraf garantie geven op kwaliteit, resultaat, levering en kosten. Een win-win situatie voor zowel de gebruiker als de exploitant.

Next Gen Buildings: optimale kwaliteit en flexibiliteit

Innovatieve start-ups en R&D-bedrijven veranderen snel, net zoals de markt waarop ze zich begeven. Daarbij hebben deze ondernemingen vaak specifieke huisvestingseisen: een kwalitatief hoogwaardige omgeving die de bedrijfsprocessen optimaal ondersteunt en (letterlijk) ruimte biedt aan creativiteit, flexibiliteit en kennisdeling. Deze bedrijven die excelleren door kruisbestuiving, zoeken nieuwe samenwerkingsvormen en broedplaatsen zoals  incubators, accelerators, campussen en scienceparken. Wij spelen hier op in met onze geprefabriceerde en gepre-engineerde modules die geschakeld kunnen worden en in te richten zijn als kantoorruimte of semi-werkplaats, maar ook eenvoudig getransformeerd kunnen worden tot laboratoriumomgeving.

Configuratieproces: snel en transparant

Om tot de ideale vastgoedoplossing te komen analyseren en inventariseren we de huidige en toekomstige wensen van onze klanten. Op basis van hun input over het bedrijfsproces en de organisatie selecteren we de passende casco- en inrichtingsmodules en configureren we de juiste oplossing. We leveren dus maatwerk. Bij iedere stap in dit proces zijn de consequenties voor kwaliteit, prestatie en functionaliteit en (exploitatie- en huisvesting)kosten inzichtelijk. Zo komen we samen met de gebruikers en eigenaren snel tot de optimale R&D- gebouwoplossing.

Next Gen Buildings: zonder risico maar met garanties op resultaat, prijs en levertijd

Al onze geprefabriceerde en gepre-engineerde casco- en inrichtingsmodules zijn samengesteld uit losse bouwkundige- en installatietechnische componenten, waarvan de eigenschappen, materialen en technieken vooraf uitgebreid getest zijn. In samenwerking met onze vaste partners leveren we dan ook hoogwaardige vastgoedoplossingen met een garantie op kwaliteit, prijs en levertijd. Doordat de kant- en- klare modules na levering op locatie alleen nog geassembleerd hoeven te worden, zijn de kosten laag,  verloopt het realisatieproces snel en efficiënt en zijn risico’s vrijwel uitgesloten.

Next Gen Buildings: uniek en onderscheidend:

Onze R&D-vastgoedoplossingen onderscheiden zich op drie punten:

. Doen wat is beloofd
We geven vooraf duidelijke garanties op de kwaliteit, het resultaat en de functionaliteit van de gewenste vastgoedoplossing.
. Vaste prijs aan de kassa
Vanaf het moment dat de gewenste vastgoedoplossing is bepaald rekenen we een vaste prijs.
. Garanties vooraf
We geven garanties op het exploitatieresultaat en de integrale huisvestingskosten gedurende de overeengekomen periode.

Next Gen Buildings duurzaam nu én in de toekomst

Al onze vastgoedoplossingen hebben het label BREEAM very good. Onze Next Gen Buildings zijn het resultaat van de samenwerking tussen EGM architecten, CVO Group, en andere betrokken partners. Een combinatie van expertise in het ontwerpen en realiseren van kantoren, ziekenhuizen, laboratoria en cleantech productiebedrijven en de juiste knowhow op het gebied van vastgoed. Juist deze integrale aanpak heeft geleid tot hoogwaardige, duurzame en flexibele vastgoedoplossingen met de juiste en herkenbare look & feel: clean, transparant en passend bij het bedrijfsproces dat binnenin plaatsvindt.