Virtual Reality

Met virtual reality meer inzicht in de toekomstige werkelijkheid

De introductie van de bril Oculus Rift in 2014 heeft Virtual Reality (VR) een geheel nieuwe impuls gegeven. Tot dat moment was VR moeilijk, lastig en vooral kostbaar. Virtual Reality speelde in de architectuur slechts een marginale rol, maar de opkomst van relatief goedkope VR-tools heeft ervoor gezorgd dat Virtual Reality veel breder toe te passen is en VR maakt nu vanuit de gaming-industrie een indrukwekkende opmars in veel zakelijke vakgebieden, zo ook de architectuur.

Introductie VR met Oculus Rift

Virtual Reality (VR) biedt unieke mogelijkheden om onze opdrachtgevers vroegtijdig de impact van een ontwerp te laten ervaren. VR is een nieuwe ontwikkeling, maar wij omarmen haar vanwege de ongekende mogelijkheden.

 

Wij schaften als een van de eerste architectenbureaus in Nederland in 2014 de Oculus Rift aan en startten met onderzoek naar de mogelijkheden die VR biedt in het ontwerpproces, vooral ter ondersteuning van het overleg met de opdrachtgever en gebruikers. Er waren nog geen architect-specifieke tools op de markt om zelf content te maken. Om onze projecten in Revit geschikt te maken voor VR, keken we naar de gaming-industrie. We zetten onze eerste virtuele stappen met Unity; een game-engine die goede ondersteuning biedt voor 3D-modellen uit 3Ds, Max en Revit. Bijkomend voordeel was dat er een goede workflow was voor het updaten van de modellen. Dit gaf ons de mogelijkheid laagdrempelig te experimenteren met deze nieuwe techniek.

 

Wat doen we nu met VR?

Virtual Reality wordt vaak gezien als één van de visualisatie-opties, maar dat doet geen recht aan de ultieme mogelijkheden die VR de architect én opdrachtgever kan bieden. Met VR kun je niet alleen rondkijken in een 3D-model; je kunt het ontwerp ook ervaren door de ogen van bijvoorbeeld een kind of iemand in een rolstoel, door bepaalde beperkingen in te voeren zoals ooghoogte. Zo beleef je het ontwerp op een andere manier en stel je jezelf in staat andere inzichten te krijgen dan op basis van je eigen waarneming alleen. Ook kunnen ontwerpvarianten realistischer beoordeeld worden. Hoe ziet een ruimte er uit met meer daglicht? Wat is de impact van een kleur op de ruimte? Hoe 'voelt' die grote ruimte aan of, eenvoudiger, kun je zien wat je wilt zien? 

 

VR als onderzoeksmiddel

Wij gebruiken de gereedschappen van VR niet alleen voor visualisatie, maar ook voor nadere exploratie van een ontwerp. Met onze kennis over Evidence Based Design kijken we hoe we een ontwerp kunnen verbeteren door uitkomsten uit onderzoeken toe te passen in een model. Zo is het belangrijk dat een ontwerp een heldere en overzichtelijke structuur heeft. Door gebruik te maken van een virtueel model kunnen we onderzoeken of een gebruiker ook werkelijk snel en eenvoudig zijn weg kan vinden. Virtual Reality biedt op deze manier antwoorden zonder dat een fysieke testomgeving nodig is, wat kostbaar en vaak zelfs onmogelijk is. Zo hebben we het Nederlands Paviljoen voor de wereldtentoonstelling 1967 in Montreal nieuw leven in geblazen. Het is weer te bezoeken, maar dan als 3D-model in Virtual Reality.

 

Virtual Reality op je smartphone

Het bekijken van een ontwerp in een VR-omgeving met de Oculus Rift heeft wel beperkingen: de bril kost enkele honderden euro's en werkt alleen in verbinding met een computer. We kunnen dus niet zomaar even een ontwerp delen. Gelukkig is er een handige, goedkope oplossing ontwikkeld in de vorm van de Google Card Board. Door een app met het model te downloaden, kun je op je smartphone een prima VR-beeld krijgen. Zo kunnen we toch onze ontwerpen in VR ontsluiten voor een bredere groep mensen.

 

De toekomst van VR

In Virtual Reality door een nog niet gebouwd ontwerp lopen, is voor ons de eerste stap naar de ultieme ontwerpbeleving voor ontwerper, opdrachtgever en eindgebruiker. Met geanimeerde elementen, zoals deuren die open/dicht gaan en geluid, verhogen we het realiteitsniveau van de ervaring. En met het toevoegen van interactieve elementen in de omgeving kun je de ervaring van een gebruiker verder verbeteren en boven het rondlopen uittillen.

 

De komende jaren worden steeds meer interacties met het model mogelijk en zal de realiteitswaarde verder toenemen. Daardoor kunnen ontwerpers, opdrachtgevers en gebruikers het ontwerp uiteindelijk echt ontdekken zonder belemmering. Uiteindelijk zal VR leiden tot een volledig nieuwe benadering van het ontwerpproces en interactie met opdrachtgevers en gebruikers.