Verpleeghuis van de toekomst

Hoe wordt het verpleeghuis van de toekomst een thuis?

Fontys hogeschool startte een onderzoeksproject samen met de universiteit van Maastricht, zorgpartners: Vitalis, Archipel, Brabant Zorg en Savant en EGM naar de definitie van het thuisgevoel. Wat is het en hoe kun je het realiseren? Een abstracte, maar essentiƫle vraag waarop een goed antwoord het leven voor alle verpleeghuisbewoners prettiger kan maken.

Juist nu, mede door de maatschappelijke ontwikkelingen, is het relevant het thuisgevoel te definiëren. Tegen de tijd dat mensen onder de hoede van een verpleeghuis genomen worden, zijn ze heel kwetsbaar. Is dat niet een moment waarop de behoefte aan een thuis groot is? Bovendien bieden de huidige technologische ontwikkelingen verpleeghuisbewoners nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld meer bewegingsvrijheid en afleiding.

EGM is al veertig jaar betrokken bij diverse vormen van wonen met zorg. De ervaring met ontwerpen en bouwen wordt uitgebouwd met een wetenschappelijk gefundeerd kader, waarin de relatie tussen het ontwerp en het effect op de bewoner gedefinieerd wordt. Daarnaast wordt een living lab gerealiseerd, waarin het thuisgevoel ook praktisch onderzocht kan worden en kennis gedeeld wordt. EGM werkt aan deze combinatie van ontwerpervaring en kennisdeling met maar een doel: in de toekomst kan ieder mens zich zoveel mogelijk thuis voelen in een verpleeghuis.